AVFALLSHÅNDTERING

Gjenvinning av avfall har blitt et prioritert område. Vi skiller mellom ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning. 

Ombruk betyr å bruke ting om igjen. Hvis du har brukbare gjenstander du ikke lenger trenger, kan andre få nytte av dem hvis du leverer dem til brukthandel.

Materialgjenvinning betyr at materialene i avfallet brukes til å produsere nye produkter. F.eks. kan plastkasser brukes til å lage nye avfallsbeholdere. 

Energigjenvinning betyr at energien i avfallet gjenvinnes til varme.  

Derfor er det viktig at du sørger for at avfallet behandles forsvarlig og på en miljøvennlig måte. Du bidrar ved å kildesortere avfallet, og her finner du gode produkter som hjelper deg å kildesortere riktig, og dermed sparer miljøet. Men husk - det mest miljøvennlige er å unngå at avfall oppstår. Det kan du oppnå ved å være bevisst på hva du kjøper, og hva du kaster.

lagt til handlevogn